WERKGROEP

 

De Stichting heeft drie werkgroepen:

  1. Sociaal Rendement

  2. Bewustwording

  3. Energie

LEDEN

 

De volgende bedrijven/organisaties zijn lid van de Stichting: 

 

CONVENANT

In april 2017 is het convenant Nunspeet Verduurzaamt ondertekend door diverse Nunspeetse ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Samen voor de verduurzaming van Nunspeet!

OVER ONS GESPROKEN

Het doel  van de Stichting Nunspeet Verduurzaamt is om als kennisplatform te functioneren waarin organisaties kennis en ervaringen rondom duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met elkaar delen. Ook wil de Stichting de gemeente Nunspeet ondersteunen in verdere verduurzaming. Door samen te werken met bedrijvenkringen, ondernemingsverenigingen, lokale duurzame initiatieven en de gemeente Nunspeet streeft de stichting naar een collectieve aanpak voor verduurzaming.

Twee keer per jaar komen de deelnemende partijen van het convenant bij elkaar om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over concrete maatregelen die de organisaties hebben genomen om de gezamenlijke missie te verwezenlijken. Hierbij inspireren de deelnemers elkaar en kan met van elkaar leren. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Gert-Jan Gerrits, voorzitter

Dries Bouw, penningmeester

Harry Noppers, secretaris

Martin van Brederode

 

Dick van Hemmen, oud-burgemeester Gemeente Nunspeet is ambassadeur van de stichting.

CONTACT 

Nunspeet Verduurzaamt

p/a Industrieweg 47

8071 CS  Nunspeet

info@nunspeetverduurzaamt.nl

Bericht ontvangen!