top of page

CONVENANT

Samen voor Verduurzaming: Nunspeet Verduurzaamt!

Missie en ambitie

Het initiatief "Nunspeet Verduurzaamt" wil de regio Nunspeet actief verduurzamen. De ambitie is om concrete resultaten te boeken op het sociale, economische en ecologische vlak door: 

  • de eigen organisatie te verduurzamen vanuit het bekende motto 'verbeter de wereld, begin bij jezelf';

  • het energieverbruik van de deelnemers te verminderen;

  • mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt meer kansen te bieden; en

  • bewustwording te creëren over verduurzaming in de gemeente Nunspeet. 

 

Wat gaan we doen?

 

RESULTATEN BINNEN 3 JAAR

  1. De scores op de nulmeting van de MVO voorzet met minimaal  25% per organisatie verbeteren.

  2. Het significant reduceren van het energieverbruik door een combinatie van gedragsbeïnvloeding medewerkers, toepassen innovaties, opwekken van duurzamere energie, aanschaf groene stroom of een combinatie van deze maatregelen. Op termijn toewerken naar CO2 neutraliteit.

  3. Het significant toenemen van de toepassing van social return bij de deelnemers.

  4. Minimaal één gezamenlijke actie als initiatief naar de regio Nunspeet toe en passend bij MVO.

  5. Toewerken naar een meerjarig duurzaamheidprogramma voor de regio Nunspeet, waarin in ieder geval aandacht geschonken aan de thema's MVO, klimaat en social return, eventueel aangevuld met andere relevante thema's die bij de deelnemers spelen. 

Samen voor de verduurzaming van Nunspeet

bottom of page