top of page

Op 12 maart jl. was het initiatief Nunspeet Verduurzaamt te gast bij Hittech Gieterij in Nunspeet. Pieter Rigter van Hittech heette iedereen van harte welkom.

 

Vanuit het bestuur van Nunspeet Verduurzaamt werd het financiële verslag van 2018 gepresenteerd en de begroting van 2019. Ook werden de deelnemers geïnformeerd over de uitkomsten van twee workshops die het bestuur heeft doorlopen en waaruit een visie, missie en doelen voor Nunspeet Verduurzaamt zijn vastgesteld.

 

De visie is: ‘Het versterken van samenwerking en bewustwording op het gebied van duurzaamheid tussen organisaties in de gemeente Nunspeet.’

De missie is: ‘Nunspeet Verduurzaamt levert een actieve bijdrage aan de bewustwording van organisaties in de gemeente Nunspeet op het gebied van energie, ecologie en maatschappelijke ontwikkeling.’

De focus ligt dus sterk op samenwerking, en op bewustwording. De strategische doelen zijn gericht op vier thema’s te weten energie, circulariteit, natuur en maatschappelijke ontwikkeling.

 

Hubald van Ark gaf vervolgens namens de Gemeente Zwolle een inspirerende presentatie over circulair ondernemen, en benoemde dat deze gemeente volledig circulair gaat aanbesteden. Vervolgens kregen de deelnemers een rondleiding door de gieterij waar producten gemaakt worden die internationaal worden afgezet.

De deelnemers zijn daarna in vier groepen aan het werk gezet om concrete maatregelen te bedenken op de vier thema’s (energie, circulariteit, natuur en maatschappelijke ontwikkeling), en deze acties te wegen aan de hand van een aantal criteria. Nu de stichting Nunspeet Verduurzaamt haar visie, missie en strategische doelen helder heeft, en inzicht heeft in kansrijke acties kan er nu gericht verduurzaamt gaan worden!

 

Is uw organisatie in de gemeente Nunspeet gevestigd en wilt u net als deelnemers als Inclusief Groep, Nuborgh, Rabobank, Gemeente Nunspeet, Jan Kuipers en Kattenberg actief bijdragen aan de bewustwording over verduurzaming? Neem dan contact op met Thea Zeevat via t.zeevat@inclusiefgroep.nl.

 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 oktober van 14.30 uur tot 17.00 uur bij Hoverniersbedrijf Stip, Staverdenseweg 45 in Elspeet.

Nunspeet Verduurzaamt 1.JPG
12 maart 2019
Bijeenkomst 12 maart bij Hittech Gieterij in Nunspeet
bottom of page