top of page

WERKGROEP

SOCIAAL RENDEMENT

Wij richten ons op de menselijke kant van verduurzaming, en met name op het bieden van kansen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook het thema duurzame inzetbaarheid van medewerkers speelt een belangrijke rol in onze werkgroep.

BEWUSTWORDING

Wij richten ons op een grotere bewustwording onder de bewoners van de gemeente Nunspeet over duurzaamheid.  Dit proberen wij te bereiken via acties op o.m. scholen, deze website, en de ontwikkeling van informatiemateriaal. Lees verder.....

ENERGIE

Wij richten ons op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Door ervaringen uit te wisselen over concrete maatregelen worden we samen wijzer over wat er qua energiebesparing wel of niet goed werkt. We delen ook onze ervaringen met de leden van de andere werkgroepen binnen Nunspeet Verduurzaamt.

PLENAIRE DIENSTEN

De deelnemers van Nunspeet Verduurzaamt komen twee keer per jaar samen om elkaar te inspireren, ervaringen van de werkgroepen te delen, bijgepraat te worden door het bestuur en kennis op te doen op ter zake doende onderwerpen via gastsprekers.

Op 12 maart 2019 is de eerstvolgende bijeenkomst gepland bij Hittech Gieterij BV in Nunspeet. Opgeven voor deze bijeenkomst kan via info@nunspeetverduurzaamt.nl

bottom of page