top of page

Op deze pagina zie je de laatste nieuwtjes van Nunspeet Verduurzaamt

Foto boek.jpg
10 maart 2020
Deelnemersbijeenkomst: een duurzamer Nunspeet door ondernemers in de gemeente

Op dinsdag 10 maart 2020 stak een stel ondernemers, maar ook scholen en andere instellingen uit de gemeente Nunspeet de koppen bij elkaar voor een inspiratiesessie over het thema duurzaamheid. Want wat kunnen we met en voor elkaar betekenen op het gebied van duurzaamheid? Dat vraagstuk staat centraal bij de stichting Nunspeet Verduurzaamt. Lees verder...

chocomelk groep.jpeg
7 februari 2020
Warmetruiendag op Nuborgh College Veluvine

Dit jaar heeft Nuborgh College Veluvine mee gedaan met de nationale warmetruiendag. Concreet betekent dit, dat de verwarming een paar graden lager is gezet. Leerlingen en docenten kwamen in een warme trui naar school. Locatiedirecteur Noppers: “Op mijn kamer werd het niet warmer dan 17 graden.” 

Klimaatverandering is een maatschappelijk probleem. Onder het motto ‘verwarm jezelf, niet de wereld’, proberen we iedereen op school bewust te maken over ons energiegedrag. Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt, scheelt dat 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot.

 

Bij vakken als godsdienst, mens & maatschappij en natuur & gezondheid wordt ieder jaar bij het thema duurzaamheid stilgestaan. De leerlingen denken na over energiebesparing en over de verandering van het klimaat. Met andere woorden: leerlingen denken zelf na over de bijdrage die zij kunnen leveren aan een duurzame wereld. Aangezien wij de leerlingen maatschappelijk betrokken willen maken, past dit goed bij ons onderwijs.

 

De warmetruiendag maakt leerlingen extra bewust van het huidige klimaatprobleem. Tevens is het een mogelijkheid om leerlingen bewust te maken van de kleine stappen die zij en anderen kunnen zetten om iets te doen aan het klimaatprobleem. De leerlingen die op deze dag een trui dragen, krijgen in de grote pauze warme chocolademelk.

Collage.jpg
8 oktober 2019
Verslag deelnemersbijeenkomst 8 oktober bij Hoveniersbedrijf Stip in Elspeet

Op dinsdag 8 oktober vond de tweede bijeenkomst van Nunspeet Verduurzaamt in 2019 plaats bij  Hoveniersbedrijf Stip aan de Staverdenseweg 45 in Elspeet. Het initiatief Nunspeet Verduurzaamt is in april 2017 tot stand gekomen en inmiddels heeft het een eigen bestuur en ruim 20 organisaties zijn lid van de Stichting Nunspeet Verduurzaamt. Tijdens deze bijeenkomst waren er diverse sprekers met inspirerende en boeiende presentaties.  Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst. Wilt u weten welke presentaties er zijn gegeven. Klik dan hier. De volgende deelnemersbijeenkomst is op 10 maart 2020 bij onze deelnemer Kattenberg verhuizingen in Nunspeet.

12 maart 2019
Deelnemersbijeenkomst Stichting Nunspeet Verduurzaamt

Op 12 maart jl. was het initiatief Nunspeet Verduurzaamt te gast bij Hittech Gieterij in Nunspeet. Pieter Rigter van Hittech heette iedereen van harte welkom. Vanuit het bestuur van Nunspeet Verduurzaamt werd het financiële verslag van 2018 gepresenteerd en de begroting van 2019. Ook werden de deelnemers geïnformeerd over de uitkomsten van twee workshops die het bestuur heeft doorlopen en waaruit een visie, missie en doelen voor Nunspeet Verduurzaamt zijn vastgesteld. Lees verder....

bijeenkomst 25 september.JPG
26 september 2018
Geslaagde deelnemersbijeenkomst op
25  september

Op 25 september vond de tweede bijeenkomst van Nunspeet Verduurzaamt in 2018 plaats.  Dit keer bij Veldhuizen Energie aan de Pascalweg 15 in Nunspeet. Er waren zo'n 25 mensen aanwezig en het was een geslaagde bijeenkomst. Klik hier voor het  verslag van de bijeenkomst. De volgende deelnemersbijeenkomst is 12 maart 2019 en deze zal plaatsvinden bij Hittech Gieterij in Nunspeet. 

Nunspeet Verduurzaamt 1.JPG
25 september 2018
Deelnemersbijeenkomst Stichting Nunspeet Verduurzaamt

Op 25 september a.s. wordt de tweede bijeenkomst van Nunspeet Verduurzaamt in 2018 georganiseerd. Dit keer bij Veldhuizen Energie aan de Pascalweg 15 in Nunspeet. Het initiatief Nunspeet Verduurzaamt is in april 2017 tot stand gekomen en inmiddels heeft het een eigen bestuur en ruim 20 organisaties zijn lid van de Stichting Nunspeet Verduurzaamt. Lees verder....

25 januari 2018
Samen voor verduurzaming

Op 25 januari hebben de heren Gert-Jan Gerrits (Inclusief Groep), Hank Broekhuis (Veluwse Security Services) en Dries Bouw (ADW Accountants) de stichtingsakte van Stichting Nunspeet Verduurzaamt ondertekend. Hiermee heeft het convenant dat vorig jaar april is ondertekend door diverse Nunspeetse ondernemers en maatschappelijke organisaties een officiële status gekregen. Lees verder....

bottom of page